Webmaster: Frans Hoppenbrouwer - Modelvliegclub IKARUS - Tubbergen

Multi-stekkers, zelf gemaakt
( Auteur: Wil Gipman )


Handige multi-stekkers

Voor allerlei toepassingen kan men zelf platte stekkers maken.
Of het daarbij gaat om servo-verlengkabels, koppelen van trein tafels, bekabeling bij boten; overal waar het snel koppelen en ontkoppelen van functies aan de orde is, komen deze handige stekkerverbindingen van pas (afb. 1).


Baantjes printplaat

Veel elektronica schakelingen worden op baantjesprintplaat gerealiseerd. Printstekkers worden in de elektronica ook veel gebruikt. Door de printstekkers plat op een stuk baantjesprintplaat te solderen, verkrijgen we een platte stekker. Op de baantjes kan dan direct de bedrading worden gesoldeerd.
Het is in veel gevallen handig om de eerste gaatjes op de baantjesprint wat op te boren, zodat de draden daar doorheen gevoerd kunnen worden als trek-ontlasting.


Printstekkers

Deze zijn te koop als male en female (mannetjes- en vrouwtjestypen). Meestal uitgevoerd als zwarte strips met 36 aansluitcontacten (zie afbeelding rechts van de titel, helemaal bovenaan).
Door aan beide zijden de inkervingen met een hobbymes dieper te maken, zijn de strips op elk gewenste lengte te breken.


Vastsolderen van de stekkers

Hebben we het aantal baantjes bepaald en de male- en femalestekker op maat gemaakt, dan steken we de stekkers in elkaar en leggen ze tussen/op de stukjes baantjes print.
Zo ligt alles mooi vlak en zullen de stekkers na het solderen precies in- en uit elkaar kunnen schuiven.
Begin met het solderen van de buitenste stekkerpennen, dan kan men altijd nog verschuiven. Handig daarbij is het gebruik van een 15 Watt soldeerbout met dunne punt en goede tin (0.5 - 1.0 mm).


Bedraden van de stekkers

Laat de bedrading soldeerpunten op de baantjes verspringen. De kans dat twee soldeer punten samenvloeien wordt daardoor kleiner!
Voor ontlasting van de draden kunnen zoals gezegd enkele gaatjes opgeboord worden. Verwijder daarbij de koperlaag van de baantjes rond de gaatjes. Insnijden en wegschrapen.


Vlechten van draden

Soepele draad, bijvoorbeeld uit computerkabel, is heel goed te vlechten, vraag maar eens aan je ega of zus!

Stekkers inpakken

Door gebruik te maken van krimpfolie (zie ook tip over krimpfolie) kunnen we de stekker mooi inpakken, zoals op afbeelding 4 de mannetjeskant van een multistekker, die gebruikt wordt als accu-scanner (iedere cel van het accupakket kan hiermee worden gemeten d.m.v. een handige schakeling, die nog apart op een TIP-pagina zal worden uitgewerkt: het accucellen-meetproject). Gebruik van tape i.p.v. krimpfolie is trouwens ook heel goed mogelijk. Bij gebruik van transparante inpakfolie kunnen we zelfs een kaartje met gegevens inplakken (nummer en toepassing van de stekker).
Vlak bij de stekker kunnen we om de draden nog een stukje krimpslang schuiven.
En nu maar aan de slag, want samen met de diverse afbeeldingen moet het nu lukken om de universele multi-stekkers te maken.
Voor bevestiging van de stekker kan men het printje een paar baantjes breder maken.
Wil Gipman.Terug naar het TIPS-overzicht