Model Aircraft Weight and Balance - V 1.05 (by Mike Sayer)


Download: balance105.zip (3,5 MB - FREEWARE)

Van te voren van een modelvliegtuig voorspellen wat het gewicht, de vleugelbelasting en de ligging van het zwaartepunt wordt.
Dat is wat dit, in Visual Basic geschreven programma, ook daadwerkelijk doet.
Het enige dat je daarbij zelf moet doen, is het invoeren van de onderdelen, waaruit je model is opgebouwd. Er wordt daarbij van uitgegaan, dat er voornamelijk in hout wordt gebouwd, maar ook andere materialen zijn mogelijk als het soortelijk gewicht daarvan ook ingevoerd wordt (zie openingsscherm afb. 1).

Alle onderdelen, die deel uitmaken van het model, worden in de berekeningen meegenomen:

 • De hardware, zoals motor, ontvanger, servo's, accu, enz.
 • Rompspanten, latten en indekking (afb. 2).
 • Vleugellijsten, ribben en vleugelindekking.
 • De bekledingsfolie.  Data-invoer
  De ingevoerde data kunnen worden opgeslagen in een txt-file. Zo zijn er ook twee voorbeelden in txt-files opgenomen, die uiteraard in te laden zijn. De uiteindelijk gekozen gegevens worden keurig in tabelvorm uitgeprint.
  Wie moeite heeft met de Engelse eenheden, kan kiezen voor het metrisch stelsel (afb. 3).

  Instructie
  Ook een uitgebreide toelichting in de vorm van een Word-document is toegevoegd en dat is geen overbodige luxe, want daarin worden de diverse afkortingen duidelijk en vooral ook hoe je het referentiepunt kiest, ten opzichte waarvan je de afstand tot de onderdelen bepaalt.
  Het is al met al een hele klus om alle gegevens ingevoerd te krijgen, maar het is te doen. Handig dus voor diegene, die reeds in de ontwerpfase van een model wil weten hoe het zit met gewicht, vleugelbelasting en zwaartepunt.

  Systeemeisen
 • Vanaf Windows95.
 • Ongeveer 7 Mb ruimte op de harde schijf.
 • Een schermresolutie van minimaal 800 x 600 pixels.
 • Het lettertype Courier New wordt gebruikt. Als dat niet op je PC aanwezig is zien sommige layouts er wat vreemd uit. Het is echter een standaard lettertype onder Windows en zou aanwezig moeten zijn, tenzij je het er bewust hebt afgehaald.

  Een programma voor hen, die alles van te voren willen uitdokteren.  (Bron: Mike Sayer)

  Terug naar SOFTWARE-overzicht