School 1 aan de Ritzema Bosweg
Het gebouw op 14 augustus 2002


Een vergelijking met de situatie zoals ik me die nog herinner uit 1959...


Klik op de foto voor vergroting


Klik op de foto voor vergroting


Klik op de foto voor vergroting


Klik op de foto voor vergroting

atuurlijk moest het er een keer van komen: terug naar "de roots", een dagje rondstruinen in Wageningen.
Sinds mijn vertrek uit Wageningen in de zomer van 1959, was ik er slechts n maal eerder geweest. En dat was inmiddels ook al weer 30 jaar geleden....
De school stond er nog, zij het verbouwd en uitgebreid, want ook in Wageningen waren de aparte kleuterscholen afgeschaft en had het basisonderwijs de bestaande lagere scholen veelal verplicht uit te breiden met twee kleuterlokalen en een speellokaal.

Zo ook met onze "School I", die inmiddels de naam draagt van "G. J. v.d. BRINKSCHOOL" (misschien genoemd naar onze oude schoolmeester Van den Brink ???).
Het middelste gedeelte ziet er nog vertrouwd uit met zijn "torenachtige" entree-middenstuk (boven zat de handenarbeidruimte in open verbinding met het trappenhuis), met rechts de twee lokalen plus de twee erboven. Maar links kan ik mij slechts n lokaal herinneren, terwijl er nu twee zijn. Het moet later aangebouwd zijn, want het metselwerk heeft een iets andere kleur. De overgang is keurig weggewerkt achter een regenpijp, een geikte standaardoplossing bij uitbreidingen.
Aan de rechterkant van de school is de verbouwing nog ingrijpender. Het ene lokaal dat daar stond, iets wijkend, van het hoofdgebouw (er zat daar zelfs nog een extra toegang, waar de schoolmelkflesjes altijd werden afgeleverd) is geheel verdwenen en heeft plaats gemaakt voor een tweetal lokalen, die zich ook op de verdieping erboven herhalen.

Ik heb eens even door de ramen (inmiddels vervangen door kunststof-kozijnen) naar binnen gekeken en zag, dat de twee onderste lokalen samen met de begane grond van de toren nu het speellokaal voor de onderbouw vormen.
Al met al best een ingrijpende verbouwing, maar gelukkig heeft het gebouw nog steeds iets "vertrouwds", hoewel het inmiddels wel erg verscholen ligt achter de flink uitgegroeide bomen en heesters.
Ik kan me de heesters wel herinneren, maar bomen stonden er in onze tijd nog niet, dacht ik, tenminste niet voor de lokaalramen.

Achter de school is het schoolplein nog ongeveer gelijk van grootte. Het hek rechts ter afscheiding van de tuintjes achter de aangrenzende woningen was er nog steeds, hoewel natuurlijk vernieuwd. Ik miste echter de overdekte fietsenstalling en zelfs het gymlokaal bleek plaats te hebben gemaakt voor een noodlokaaldoos, naar het leek. Helaas was het achterterrein afgesloten, waardoor verdere inspectie van ons oude vertrouwde schoolplein voor mij niet mogelijk was....
Wel nog was te zien, dat ter plaatse van de dubbele toegangsdeur aan de achterzijde, de begane grond gevel iets is uitgebouwd en voorzien is van een aankapping. Het is daarmee gelijk getrokken met de docentenkamer rechts.

Frans Hoppenbrouwer
14 augustus 2002